Purchasing Staff Là Gì? Công Việc Của Purchasing Staff

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất sẽ có rất nhiều vị trí công việc cho chúng ta lựa chọn. Mỗi công việc sẽ đóng một vai trò nhất định trong toàn bộ chuỗi hoạt động của doanh nghiệp, và một trong những công việc liên quan đến khâu đầu vào đó là Purchasing staff. Vậy để biết về Purchasing staff là gì và cụ thể công việc của họ là làm gì thì hãy cùng đọc bài viết sau. Purchasing staff là gì? Purchasing Staff còn được gọi là nhân viên mua hàng, đây là những người …

Tiếp tục đọc